Дизайнът като баланс между рационалното и естетическото

Дизайнът като баланс между рационалното и естетическото

Всеки интериорен специалист има различна отправна точка в погледа си към обзавеждането. Фундаментите, върху които стъпва един експерт в областта, все пак трудно биха могли да се избегнат. Двата колоса, върху които се издига дизайнът, са практичната мисъл и стремежът...