Офис обзавеждане БОКС

5

Технически данни

Допълнителна информация

Цена

Характеристики

Офис обзавеждане БОКС

В този комплект е акцентирано върху практичността при изграждане на модулите. Всички те са подредени плътно и максимално допринасят до икономия на пространство.Столовете са с тръбна конструкция и голяма седалищна площ.

Описание

Закритата долна част на плота позволява скриването на всички комуникационни и захранващи кабели към компютъра. Стойката отляво повдига компютъра на 10-15 см от пода, което допринася за по-малкото наслагване на прах в радиаторите на охлаждащите му компоненти.

Разпределението на вътрешното пространство изцяло е съобразено с изискването на клиентите ни. Критерият ни тук е желана височина на стелажите в гардероба, начин на отваряне, заключване и др.

Съобразен е или с подпрозоречно пространство или с прибори и техника, които ще бъдат разположени върху него.

Цветове

Размерите и цвета могат да се променят в известни граници според изискванията наклиентите ни.