R

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

logo_eu_brand_bg

На 18.10.2021 г. „МИПА” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1333-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.

Главната цел на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът BG16RFOP002-2.089-1333-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” е на обща стойност 50 000,00 лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Начало на проекта: 18.10.2021 г.
Край на проекта: 18.01.2022 г.

 

R

Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Избор на изпълнител за доставка на предвидените за закупуване в проекта активи, процедура с две обособени позиции

logo_eu_brand_bg

Публична покана за избор на изпълнител с предмет „Избор на изпълнител за доставка на предвидените за закупуване в проекта активи, процедура с две обособени позиции:
1. Обособена позиция 1 – Кантираща машина; 2. Обособена позиция 2 – Обработващ център;“, в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-0222-C01 „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на Мипа ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Пълният комплект документи може да намерите/свалите от тук.

Офертите следва да бъдат подадени чрез системата ИСУН 2020 в срок до 08.03.2021 г. включително.

 

R

Проект: „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на Мипа ООД“

logo_eu_brand_bg

На 07.12.2020 г. Мипа ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0222-C01 „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на експортния потенциал на Мипа ООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца. Дейностите се изпълняват в гр. Шумен.

Основната цел на настоящето проектно предложение е подобряване на производствения капацитет в Мипа ООД с цел повишаване на нейната конкурентоспособност и засилване на експортния потенциал.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет във фирма Мипа ООД е на обща стойност 460 398.00 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е: 322 278.60 лв., от които 273 936.80 лв. европейско и 48 341.80лв. национално съфинансиране.


За нас

Качествени, стилни и функционални мебели

Дизайнерският отдел с ясна визия за тенденциите в дизайна

Модерно оборудваната производствена база

Фирма МИПА ООД е един от водещите производители на мебели в България. Създадена през 1994 г. в гр. Шумен, фирмата е специализирана в проектиране, разработка, производство и монтаж на корпусна мебел за дома, хотела, офиса и обществените сгради.

Предлагаме на клиентите си продукти от масивно дърво, МДФ, ЛПДЧ, с възможност за покритие с ПВЦ фолио. Внимателно подбираните материали в производството гарантират високо качество на мебелите и комфорт при тяхната употреба. Нашият затворен цикъл: дизайн, визуализация, производство, доставка и монтаж е предимство, което гарантира бързото и качествено изпълнение на всеки проект. Ние сме изключително гъвкави и бързи, успяваме да усвоим нови изделия в рамките на 15 дни.

Автоматизацията на производството, добре обучения и квалифициран персонал ни позволяват да създаваме качествени, стилни и функционални мебели на конкурентни цени. Във фирма МИПА работи екип от 20 амбициозни специалисти. Дизайнерският отдел е изграден от млади хора с отлично познаване на технологията на мебелното производство и ясна визия за тенденциите в дизайна, които успяват да предложат на всеки клиент интересни решения, в зависимост от конкретните изисквания.

Модерно оборудваната производствена база на фирмата е разположена на площ от 10 000 кв. м, като машинният парк се обновява непрекъснато.

ISO 9001-2008 и ISO 14001-2004

Фирма МИПА ООД е сертифицирана по ISO 9001-2008 и ISO 14001-2004.

БКДМП

Член сме на Браншовата организация на фирмите от мебелния сектор, а от 2013 г. фирмата е регистрирана в SEDEX.

Проект: „Подобряване производствения капацитет в „Мипа“ ООД чрез закупуване на производствено оборудване“

Проект: BG16RFOP002-2.001-0230-C01 „Подобряване производствения капацитет в „Мипа“ ООД чрез закупуване на производствено оборудване“, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Начало на проекта: месец май 2016г.

Край на проекта: месец ноември 2017г.

Кратко описание на проекта

документи за тръжна процедура

Свали Уведомление за прекратяване на процедура

документи за тръжна процедура по ОП 3 – част 1

Свали документи за тръжна процедура по ОП 3 – част 2

Документация за избор на изпълнител за: Доставка и монтаж на пробивен център със CNC управление – 1 бр. и машина за разкрояване на плочи (пакетно разкройваш циркуляр със CNC) – 1 бр.;.

Краен срок за подаване на оферти 11.01.2017г, 23:59ч. Офертите се подават в ИСУН 2020.

документи за тръжна процедура по ОП 1 – част 1

Свали документи за тръжна процедура по ОП 1 – част 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ : № BG16RFOP002-2.001-0230-C01, ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „МИПА“ ООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТА

Сертификат "Коректна фирма" 2015

Виж сертификат

Участие в специализираното мебелно изложение “Светът на мебелите” 2017 и снимките от изложението.

Участие в специализираното мебелно изложение „Светът на мебелите“ 2016