Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Каква е целта на този документ?
За „МИПА“ ООД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Тази политика описва как събираме и използваме личната Ви информация, в качеството ни на доставчик на стоки и услуги. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД).

„МИПА“ ООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в тази политика.

Тази политика не представлява част от договора Ви с нас. Ние можем да актуализираме по всяко време тази политика.

Важно е да прочетете внимателно тази политика, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.

I. Принципи за защита на данните
Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:
1. да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
2. да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
3. да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
4. да бъдат в точен и актуален вид;
5. да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
6. да бъдат надлежно защитени.

II. С каква информация разполагаме за Вас?
„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.
Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:
– Име;
– ЕГН (Дата на раждане);
– Постоянен и/или настоящ адрес;
– Телефонен номер;
– Имейл адрес;
– Данни по лична карта или паспортни данни;
– Адрес за доставка;
– Банкова сметка.

III. Как събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на запитване, подаване на заявка за предоставяне на стока или услуга или сключване на договор.

IV. Как ще използваме Вашите лични данни?

Ние ще използваме Вашите лични данни, само във връзка с администриране на взаимоотношенията ни за да приемем Вашето запитване, заявка или да сключим договор за доставка на стоки и услуги. С изпращане на имейл Вие се съгласявате с Политиката за защита на личните данни на „МИПА“ ООД, като данните Ви ще бъдат използвани само за целите на отговора на запитването.

Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:
1. за да обработим и отговорим на Вашето запитване;
2. за изпълнение на нашия договор с Вас – за да Ви предоставим заявената стока или услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор за предоставяне на стоки или услуги;
3. за спазване на законово задължение;
4. когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна.

V. Споделяне на данните
Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица /например фирми, предоставящи счетоводни, правни и други/. Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на взаимоотношенията ни или когато имаме друг легитимен интерес за това.

VI. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица?
Всички доставчици са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.

VII. Колко дълго ще използваме личните Ви данни?
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали или съгласно нашите законови задължения. Ние запазваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например по Закона за счетоводството документи за данъчен контрол – до 10 години.

VIII. Използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в интернет.
Ние използваме „бисквитки“ на този уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта „МИПА“ ООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Вие можете да управлявате използването на „бисквитки“ от този уебсайт. Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки.

Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за изтриването на „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html.

IX. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване
Вашите права във връзка с личните Ви данни:
– Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
– Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
– Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
– Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
– Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
– Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с нас на e-mail office@mipa-bg.com.
При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

X. Право да оттеглите съгласието си
В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с нас на e-mail office@mipa-bg.com. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с нас на e-mail office@mipa-bg.com.