Условия за експлоатация

НА МЕБЕЛИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ ПЛОСКОСТИ ОТ ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ С МЕЛАМИНОВО ПОКРИТИЕ И МАСИВНА ДЪРВЕСИНА

1. Мебелите се поставят на равни нивелирани повърхности.
2. Тяхното сглобяване /ако са в разглобен вид/ се извършва от правоспособно лице притежаващо диплома или удостоверение за мебелист. След сглобяването и приемането на мебела от клиента мебелиста записва на този лист трите си имена, номера и датата на издадения документ за правоспособност и учреждението което го е издало. Това изискване важи и при разглобяване на мебела.
3. Избягвайте честото преместване на мебела. Когато това е наложително мебела трябва да се повдига от пода, а не да се плъзга. Захващането да бъде за страниците,а не за плота.
4. За почистване да се използват препарати за мебели. Абсолютно е забранено използването на вода,агресивни агенти-киселини ,основи и препарати които ги съдържат. Да се използва мека кърпа
5. При почистване около мебела да се спазва горното изискване.
6. Около мебелите да няма нагревателни уреди и да не са подложени на слънце.
7. Вратичките/където има/ да не се оставят продължително време отворени за да се избегне увисване или чупене на пантите.Тяхното отваряне и затваряне да става плавно.
8. По мебела да не се поставят абразивни предмети и материали.
9. При попадане вода по мебела следва веднага да се попие.
10. Използването, както и съхраняването на мебелите да се извършва в сухи и проветриви помещения.Влажноста на въздуха не бива да е по висока от 60%.
11. Допустимото натоварване на рафтове,плотове да е до 35 кг. на квадратен метър.
12. Да се пази от удари с твърди предмети и др.механични увреждания.